Siyah Beyaz Fotoğrafçılık

Siyah Beyaz Fotoğraf Nasıl Banyo Edilir
Siyah beyaz fotoğrafta karanlık oda önemli bir yer tutar. Binbir emek ve uğraştan sonra filmin üzerine kaydettiğimiz ve izleyiciye sunmayı tasarladığımız fotoğrafların, yani gizli görüntülerin görünür ve kalıcı olması karanlık odadaki çalışmanıza bağlıdır. Amacımız iyi bir fotoğraf yapmak olduğuna göre karanlık oda çalışmalarında son derece dikkatli ve titiz olmak gerekir. Aksi takdirde tüm emeklerimiz boşa çıkabilir. Karanlık oda çalışması iki aşamalı yapılır.

1.Film Banyosu
2.Kart Baskısı

Film Geliştirme Banyosu İçin Gerekli Malzemeler
1. Film banyo tankı
2. Spiral
3  Film kurutma mandalı
4. Ölçekli kap
5. Derece
6. Makas
7. Zaman saati
8. Film yıkama hortumu
9. Kahverenkli cam Şişeler (1 litrelik 3 adet)
10. Banyolar geliştirme durdurma ve Saptama banyoları

Geliştirici Banyosunun Hazırlanması
Film geliştirici banyoları iki şekilde bulabiliriz sıvı halde toz halde. Bu banyolar yapımcının talimatlarına uygun olarak hazırlanır. Kullandığımız filme uygun bir geliştirici banyo seçmeniz önerilir. Geliştirici banyoları iki şekilde kullanabiliriz 1 Sulandırarak (yapımcının talimatlara uygun olarak değişik oranlarda sulandırır ve kullandığımız banyoyu bir daha kullanmayız)
2 Sulandırmadan (yapımcının talimatlara uygun olarak hazırladığımız stok banyoyu olduğu gibi kullanır ve kullandıktan sonra tekrar süzerek şişesine dökeriz)

Durdurma Banyosunun Hazırlanması
Durdurma banyosu piyasada asetik asit adıyla 1 litrelik şişelerde satılır. Kullanırken binde 20 oranında sulandırarak kullanılır.

Saptama Banyosunun Hazırlanması
Saptama banyosu piyasada sodyum tiyosülfat adıyla 1 veya 2 kiloluk torbalarda satılır 4 litre sıcak suyun içerisine 2 kiloluk sodyum tiyosülfat eritilir. Sonra soğuk suyla 5 litreye tamamlanır. Banyonun çabuk bozulmasını önlemek için %5 oranında potasyum metabisülfit de ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte piyasada hazır olarak sıvı halde saptama banyosu bulabiliriz. Bunları üretici firmanın talimatına uygun olarak hazırlanır ve kullanılır.

Bir Siyah Beyaz Filmi Nasıl Banyo Ederiz
1. Geliştirme banyosunu hazırlayın
2. Durdurma banyosunu hazırlayın.
3. Saptama banyosunu hazırlayın
4. Filmi makineden çıkarın ve amors denen kısmı makasla kesin.
5. Işıklar açıkken filmi spiraldeki bilyeye kadar yerleştirin
6. Tüm ışıkları kapatın ve sol el sabit kalarak sağ el ile tetikleyerek sarın. Filmin sarıldığı spiral pime geçirin tanka koyun ve tankın kapağını kapatın.
7. Banyoların ısılarını kontrol edin film geliştirme süreleri 20 dereceye göre ayarlanmıştır, banyo sıcaklıkları 18 ile 24 derece arasında olabilir. Sıcaklık 20 derecenin altında veya üstünde olursa zamanı ona göre ayarlamak gerekir genel olarak 2 derece 1 dakikaya eşdeğerdir. Yani eğer banyonuzun ısısı 18 derece ise süreye 1 dakika ilave etmeniz gerekir. Eğer banyonun 21 derece ise o takdirde sürenizi yarım dakika azaltmanız gerekir.
8. Tankın içine su doldurarak filmimizi birkaç dakika su ile yıkayın Bu işlem filmi yüzeni yumuşatıp geliştirme banyosunun filmi ve yüzeyini çabuk kavramasını sağlar.
9. Bir filmi banyo edecek miktarda geliştirme banyosunu ölçekli kabınızda hazırlayın. Bu miktar bir film için 300 CC.dir saatinizi kurun.
10. Geliştirme banyosunu tankın içine boşaltarak işleme başlayın. İlk 1 dakika sürekli ajitasyon sonraki her bir dakika için üç kez ajite edin Bu aşamada gizli görüntü yani ışıktan etkilenmiş gümüş halojenürler, içinde hidrokinon (geliştirme ajanı) metol (geliştirme ajanı) sodyum sülfit (koruyucu) sodyum karbonat (aktivatör) potasyum bromür (sınırlayıcı) boraks’tan (etkileyici) oluşan geliştirme banyosunda metalik gümüşe çevrilir. Bu banyoda 20 derecede ve yaklaşık olarak 7 dakika (bu sabit bir süre olmayıp her film banyo formülü için başlangıç olarak kabul edilen bir süredir) kalan gizli görüntü Işık’tan etkilendiği oranda kararır,yani metalik gümüşe çevrilir.
11. Talimata uygun olarak banyo işlemi bitince tankın kapağını açmadan banyoyu boşaltın veya sulandırmadan kullandıysanız süzerek tekrar şişesine boşaltın. Sulandırarak kullandıysanız lavaboya dökün.
12. Daha önce hazırlamış olduğunuz durdurma banyosunu tanka boşaltın 30 saniye çalkalayın sonra dökün.Geliştirme banyosunda uygun ısıda ve norm sürede gelişimini tamamlayan film buradan içinde asetik asit ve su bulunan durdurma banyosuna atılır. Bu banyonun görevi film üzerindeki geliştirmeyi durdurmaktır Bu aşamada film üzerindeki kararma tamamıyla durur.
13. Bu banyoyu işlem sonunda dökmeyip bir sonraki durdurma işlemi için kabına koyun.
14. Tanka saptama banyosu doldurun.Sadece geliştirme ve durdurma banyosundan geçen film yüzeyinde ışıktan etkilenmemiş gümüş halojenürler vardır aynı zamanda filmde saydamlığı da elde etmek için içinde değişik oranlarda sodyum tiyosülfat potasyum metabisülfit ve su bulunan saptama banyosuna atılır.Bu banyonun görevi suyun da yardımıyla film üzerindeki etkilenmemiş gümüş halojenürleri filmden atmaktır. Burada film yaklaşık olarak 5 dakika (banyonun cinsine ve tazelğine göre değişebilir) süreyle kalır. İlk 1 dakika sürekli ajitasyon sonraki her bir dakika için üç kez ajite edilir Saptama süresi tamamlanınca banyoya süzerek tekrar şişesine boşaltın.
15. Yıkama hortumunu tankın üst deliğinden sokarak filminizi akarsuda 10 dakika yıkayın.
16. Filminizi yıkadıktan sonra üzerinde su lekeleri kalmaması için 1/200 oranında sulandırılmış Photo-filo solüsyonuna 30 saniye süre ile daldırın.
17. Filminizin iki ucunu mandallayın ve kuru tozsuz bir yere asın.
18. Kuruduktan sonra keserek negatif poşetine yerleştirin.

Siyah Beyaz Fotoğraf Kağıtları
Bir fotoğraf kağıdı nasıl yapılmıştır.? Bir fotoğraf kağıdının kesiti mikroskop altında incelenirse şu kısımlar görülür; Taban yüksek kalitede ham bir kağıttır. (kağıt tabanlı kağıtlar için) Hemen tabakanın üstünde jelatin içinde küçük baryum sülfat tanecikleri bulunan ve süspansiyon görevi gören bir kat vardır.Bu katın görevi duyarkatı kağıt hamurundaki herhangi bir yabancı maddeye karşı korumak ,duyarkatın taban tarafından emilmesini önlemek ve de kağıda beyazlık vermektir. Bu katın üstünde ise duyarkat bulunur. Parlak kağıtlarda duyarkatı dış etkilerden korumak için çok ince ve sertleştirilmiş bir jelatin tabaka vardır. Mat kağıtlarda ise sertleştirilmiş bir jelatin tabakası olmamakla beraber dış etkilere karşı direnci , duyarkat içine karıştırılan bazı kimyasal maddelerle sağlanmıştır. Yukarıda genel olarak açıklamaya çalıştığımız fotoğraf kağıtları duyarkatlarına kontrastlıklarına ve yüzey yapılarına göre çeşitlere ayrılır.

Duyarkatlarına Göre Fotoğraf Kağıtları
Fotoğraf kağıtlarında da filmlerde olduğu gibi ışığa karşı duyarlı kimyasallardan oluşmuş bir duyarkat tabakası vardır. Fotoğraf kağıtlarının duyarkatlarında en çok kullanılan kimyasallar klorür , bromür ve iyodürdür. Genellikle klorür ve bromür ya tek başlarına ya da birlikte kullanılır.

Kontrastlıklarına Göre Kağıtlar
Işığa karşı duyarlı malzeme olan film,iyi pozlandırıldığında ve iyi banyo edildiğinde ortaya mükemmel bir negatif çıkar. Normal olarak nitelendirebileceğimiz böyle bir negatifi, yine normal olarak kodlanmış olan fotoğraf kağıdına basabiliriz.Ancak çeşitli sebeplerle yanlış pozlandırma, hatalı yıkama, yüksek veya düşük ısılı geliştirici banyo kullanımından dolayı yüksek kontrast ya da yoğun negatiflerle karşılaşabiliriz. Doğal olarak böyle negatifler, normal kontrastlıktaki bir kağıda basıldığında istenen sonuç alınamaz. Bu sakıncayı önlemek için ,çeşitli kontratlıklarda kağıtlar üretilmektedir. Fotoğrafçı negatifinin kontrastlığına göre kağıt şeçme şansına, dolayısıyla mükemmel kabul edilebilir baskı yapma olanağına kavuşmuş olur.

Burada unutulmaması gereken en önemli konu, esas ulaşılması gereken negatifin normal negatif olduğu ve bu negatifin de normal kağıda basılması gerektiğidir.

Çok Yumuşak Fotoğraf Kağıtları (No.1)
Işığa karşı çok duyarlı bir kağıt olup, çok fazla kontrast filmlerde normal sonuç alınmak istendiğinde kullanılır.(Literatürde Extra soft, Extra Doux olarak geçer)

Yumuşak Fotoğraf Kağıtları (No.2)
Işığa karşı duyarlı olup, poz toleransı (1) nolu kağıda nazaran biraz fazladır. Fazla kontrast filmlerden normal bir sonuç elde edilmek istandiğinde kullanılır. (Literatürde Soft-Doux olarak geçer)

Normal Fotoğraf Kağıtları (No.3)
Normal kontrastlı filmlerden, normal sonuç alınmak istendiğinde kullanılır.Işığa karşı duyarlılığı ve poz toleransı normal derecededir. (Literatürde Normal-Medium olarak geçer)

Orta Kontrast Fotoğraf Kağıtları
Işığa karşı duyarlılığı normalden az olup, poz toleransı normalden az olan bu tip fotoğraf kğıtları, kontrastı nispeten az olan negatiflerdeni normal bir netice almak için kullanılır. (Literatürde Normal-Hard olarak geçer)

Kontrast Fotoğraf Kağıtları
Kontrastı az olan negatiflerde iyi baskılar elde edilmek istendiğinde kullanılır. Düşük hızlı olup poz toleransı fazladır. (Literatürde Dur-Hard-Vigorous olarak geçer)

Yüzey Yapılarına Göre Fotoğraf Kağıtları
Kağıt yüzeyleri sonuç baskıda istenen estetik efektleri verebilmek üzere parlaklıklarına ve doku yapılarına göre pek çok çeşitlidir. Dolayısıyla fotoğrafçının amacını belirleyerek ve kağıt yüzeyleri hakkında bilgi sahibi olarak fotoğraf kağıdını seçmesi en doğru yoldur.

Parlak Yüzeyli Fotoğraf Kağıtları
Bütün parlak yüzeyli kağıtlar negatifin mümkün olan en güzel ayrıntılarını verirler. Herhangi bir artistik dokunuşun olmadığı fotoğraf kağıtlarıdır. Ancak rötuşa elverişli değildir. (Literatürde Gloosy olarak geçer)

Yarı Mat Yüzeyli Fotoğraf Kağıtları
Parlak yüzeyli kağıtlar ile mat yüzeyli kağıtlar arasında bir yüzey yapısına sahip fotoğraf kağıtlarıdır. Parlak yüzeyli kağıtların kullanılmadığı durumlarda kullanılırlar ve baskıları daha estetik hale getirirler.Rötuşa da uygun olduklarından dolayı sergi baskıları için ideal bir fotoğraf kağıdıdır (Literatürde Semi matte olarak geçer)

Mat Yüzeyli Fotoğraf Kağıtları
Mat yüzeylerinden dolayı çeşitli etkiler elde etmek için üzerlerinde pastel ya da analin boyalarla çalışılabilir Dolayısıyla rötuşa en uygun kağıt çeşididir. Bu saydığımız kağıt yüzey çeşitlerinden başka literatürde geçen ama bugün ya üretimden kalkmış ya da çok az üretilen perdahlı mat, ipekli, kadife fildişi grenli, kumaş desenli gibi çeşitlere sahip kağıt yüzeylerde vardır.

Fotoğraf Kağıdına Baskı Aşaması
Baskı aşaması fotoğrafınızın izleyiciye sunulabilecek bir ürün haline getirileceği aşamadır. Burada amacımız her şeyden önce son derece özenle hazırlanmış bir fotoğraf ortaya çıkarmak olmalıdır. Bu hem kendinize ve yaptığınız işe hem de izleyiciye saygının bir gereğidir. İyi bir baskı yapabilmek için her şeyden önce elinizde çok iyi ve temiz bir negatif olması gerekir. Kötü bir negatiften iyi bir baskı yapılamaz.

Bu aşamada gerekli olan malzemeler şunlardır.

1. Büyütme cihazı (agrandisör)
2. Küvetler (3 adet ayrı renklerde)
3. Maşa
4. Derece
5. Ölçekli kap
6. Temizlik fırçası
7. Yumuşak bir bez
8. Emniyet ışığı
9. Banyolar
10. Kahverengi cam şişeler
11. Maskeleme ve fazla pozlama için siyah karton
12. Zaman saati

Fotoğraf Kağıdının Geliştirme Banyosunun Hazırlanması
Piyasada değişik firmaların hazırlamış olduğu kağıt geliştirme banyoları vardır bunlar talimatlara uygun olarak hazırlanır ve kahverengi cam şişelerde saklarlar. Bu banyolar şunlardır.
Kodak Deklot (toz halde)
Ilford Bromophen (toz halde)
Ilford PQ Universal (sıvı halde)

Durdurma Banyosunun Hazırlanması
Film için tarif edilenin aynısıdır.

Saptama Banyosunun Hazırlanması
Film için tarif edilenin aynısıdır.

Emniyet Işığının Önemi ve Hazırlanması
Emniyet ışığı karanlık odada etrafımızı görmemize yardımcı olur. Fotoğraf kağıtları koyu kırmızı ışıktan etkilenmezler. Bunun için emniyet ışığını bu renkte seçeriz. Emniyet ışığı fazla kuvvetli ve çalıştığınız yere yakın olursa kağıdınız etkilenebilir. Düşük wattlı bir gece lambası işinizi görür ve çalıştığınız yerden en az 3 metre uzaklıkta olması gerekir. Emniyet ışığınızın kağıdınıza zarar verip vermediğini basit bir test ile anlayabilirsiniz. Karanlık oda ışığını yakın. Bir parça fotoğraf kağıdını agrandizör tablosunun üstüne koyun. Üzerine madeni bir para koyun. Beş dakika bekleyin sonra kağıdı geliştirme banyosuna atın ve normal banyo işlemlerinden geçirdikten sonra oda ışığınızı açın. Kağıt lekesiz şekilde beyazsa sorun yok demektir. Kağıt grileşmiş ve paranın izi belli oluyorsa emniyet ışığı ya çok yakın ya da çok fazla demektir. Işığı yeniden ayarlayıp, tekrar test yapmanız gerekir.

Baskı Nasıl Yapılır
İki türlü baskı yapabiliriz.

1. Kontak Baskı: Negatif orijinal boyutlarındaki baskısıdır.Filmlerimizin kontak baskılarını alarak arşivleme için kullanırız.
2. Büyütme (agrandisman) Baskı: Arşivden sergilemek için şeçtiğimiz fotoğrafları agrandisörden büyüterek baskılama işlemidir.

Adım Adım Kontak Baskı
1. Kontak baskı yapmak için kontak bsakı şase veya 20×30 cm ebatlarında temiz bir cam yeterlidir.
2. Banyoları hazırlayın, küvetlere doldurun.
3. Negatiflerinizi muhafaza zarfından çıkartın.
4. Temiz, yumuşak bir bezle film üzerindeki tozları ve parmak izlerini silin.
5. Kontak baskı şasesinin camını temizleyin.
6. Negatiflerinizi kontak şasesine yerleştirin.
7. Agrandisörünüzü 20×25 cm ebatlarındaki bir kağıdı aydınlatabilecek şekilde yukarı kaldırın.
8. Agrandisörün objektifini en açık diyaframa getirin.
9. Zaman saatinizi 2 saniyeye ayarlayın.
10. Karanlık odanın ışığını söndürün, emniyet ışığını yakın.
11. Test baskısı yapmak için kullandığınız kağıttan 4 cm eninde bir şerit kesin.
12. Bu şeridi duyarkat yüzeyi yukarı gelecek ve filmin duyaraktı ile çakışacak şekilde kontak şasesinin altına koyun.
13. Siyah bir karton ile test şeridinin üstünü 1/5’i açıkta kalacak şekilde kapatın.Agrandisörün ışığını 2 saniye yakın ve kapatın.Bu işlemi 2/5 , 3/5 ve diğer bölümler için tekrarlayın.

Test Alma İşlemi
14. Kağıdı alıp geliştirme banyosuna atın ve 2 dakika süreyle banyo edin.
15. Kağıdınızı durdurma banyosuna aktarın ve 30 saniye çalkalayın.
16. Kağıdınızı 2-3 dakika arasında (plastik kağıtlarda 2 dakika) tespit edin.
17. Kağıdınızı akar suda yıkayın ve kurutun.Yıkama süresi plastik kağıtlarda 10 dakika, normal kağıtlarda 10-20 dakikadır.
18. Kağıdınıza kuruduktan sonra baktığınızda açıktan koyuya 5 değişik tonda görüntü göreceksiniz.En açık tonlu yer en son pozladığınız yerdir ve 2 saniye pozlanmıştır.En koyu yer ilk pozladığınız yerdir ve 10 saniye pozlanmıştır.bunların içinden tonların en güzel olanını seçin ve en açık tondan sonra kaçıncı şerit olduğuna bakın.Bu şerit 4. Şeritse sizin doğru poz süreniz 2×4=8 saniyedir.
19. Tekrar karanlık oda ışığını söndürün ve esas baskıya geçin.
20. Poz saatinizi 8 saniyeye ayarlayın.
21.20×25 cm boyutlarındaki kağıdınızı kontak şasesinin altına yerleştirin.
22. Zaman saatinizin butonuna basarak agrandisörün ışığını 8 saniye yakın.
23. Banyo işlemini daha önceki gibi yapın.
24. Kağıdınız kuruduktan sonra arşive kaldırabilirsiniz.

Adım Adım Büyütme Baskı
1. Kontak baskılarınız içinden bir büyüteç yardımıyla baskısını yapacağınız fotoğrafı seçin.
2. Filminizi muhafazasından çıkartın.
3. Bir fırçayla filmin üzerindeki tozları temizleyin.
4. Filminizi agrandisörün negatif taşıyıcısına duyarkatı aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
5. Agrandisörün ışığını yakın.
6. Şaseyi agrandisöre yerleştirin ve odanın ışığını söndürün.
7. Agrandisörü yapmak istediğiniz baskı büyüklüğüne (örn.30×40 cm) göre ayarlayın.
8. Objektif diyaframını en açık hale getirin ve netlik ayarı yapın.
9. Net ayarı yaptıktan sonra diyaframını 2 veya 3 stop kapatın.(örn.8 diyafram yapın)
10. Kullandığınız kağıdın filminizin kontrastına uygun olup olmadığını kontrol edin.
11. Test baskısı için kağıdınızdan 4 cm genişliğinde bir şerit kesin.
12. Agrandisörün ışığını yakın Kırmızı filtresini ışığın önüne getirin.
13. Kestiğiniz test şeridini görüntünün uygun bir yerine yerleştirin.
14. Agrandisörün ışığını söndürün kırmızı filtreyi objektifin önünden çekin.
15. Zaman saatinizi 10 saniyeye ayarlayın.
16. Bu şeridi duyarkatı yukarı gelecek ve filmin duyarkatıyla çakışacak şekilde marjöre yerleştirin.
17. Siyah bir karton ile test şeridinin üstünü 1/5’i açıkta kalacak şekilde kapatın. Agrandisörün ışığını on saniye açın ve kapatın. Bu işlemi 2/5 , 3/5 ve diğer bölümler için tekrarlayın.
18. Kağıdı alıp geliştirme banyosuna atın ve 2 dakika süreyle banyo edin.
19. Kağıdınızı durdurma banyosuna aktarın ve 30 saniye çalkalayın.
20. Kağıdınızı saptama banyosunda 4-5 dakika banyo edin.
21. Kağıdınızı akan suda yıkayın ve kurutun.Yıkama süresi plastik kağıtlarda 10 dakika normal kağıtlarda 10 – 20 dakikadır.
22. Kağıdınıza kuruduktan sonra baktığınızda açıktan koyuya 5 değişik tonda görüntü göreceksiniz.En açık tonlu yer en son pozladığınız yerdir ve 10 saniye pozlanmıştır. En koyu tonlu yer ilk pozladığınız yerdir ve 50 saniye pozlanmıştır.Bunların içinden tonların en güzel olanını seçin ve en açık tondan sonra kaçıncı şerit olduğuna bakın.Bu şerit 3. Şeritse sizin doğru poz süreniz 10×3=30 saniyedir.
23. Tekrar karanlık odanın ışığını söndürün ve esas baskıya geçin.
24. Poz saatinizi 30 saniyeye ayarlayın.
25. 30×40 cm boyutlarındaki kağıdınızı marjöre yerleştirin.
26. Zaman saatinizin butonuna basarak agrandisörün ışığını 30 saniye yakın.
27. Banyo işlemlerini daha öncekiler gibi yapın.
28. Kağıdınızı kurutun.

Baskıda Kontrast Kontrolü
Herhangi bir sebepten dolayı hatalı (yüksek yada düşük kontrastlı) elde edilmiş negatiflerden de , baskıda önlemler alarak temiz sonuçlar elde edebilirsiniz. Böyle negatifleriniz varsa aşağıdaki tedbirler uygulanarak baskıda kontrast kontrolü sağlanır.

Kontrast Düşürme
1. Kağıt gradasyonu düşürülür.
2. Geliştiricinin aktivitesi düşürülür.
3. Kondansörlü agrandisör yerine difüzölü agrandisör kullanılır.
4. Düşük kontrastlı geliştirici kullanılır.
5. Ön pozlama yapılır.
6. Su banyosu kullanılır.
7. Maskeleme yapılır.
8. Agrandisör ışığının önüne buzlu cam koyulur.
9. İkili banyo kullanılır.
Duruma göre bu yöntemlerden sadece biri kullanılır.

Kontrast Yükseltme
1. Kağıt gradasyonu yükseltilir.
2. Geliştiricinin aktivitesi yükseltilir.
3. Difüzörlü agrandisör yerine kondansörlü agrandisör kullanılır.
4. Kondansörlü agrandisöre halojen ampul monte edilir.
5. Yüksek kontrastlı geliştirici kullanılır.
6. Bölgesel banyo kullanılır.
7. Konsantre banyo kullanılır.
8. Agrandisör önündeki buzlu cam kaldırılır.
9. Tire filme aktarılarak ara negatif alınır.
Duruma göre bu yöntemlerden sadece biri kullanılır.

Baskıda Perspektif Düzeltme
Mimari çekimlerde bazı olanaksızlıklardan dolayı perspektif düzeltmesi yapılamamış olabilir. Bu gibi durumlarda , agrandisör yardımıyla bir ölçüde perspektif düzeltmesi yapılabilir. Bu baskıda kullanılacak agrandisörde aranacak özellikler vardır. Bunlar da gerek film şasesinin, gerekse objektif düzleminin ayarlanabilmesi, dolayısıyla Scheimplug hareketine müsait olmasıdır. Burada iki kademeli kontrol yapılmalıdır. Birincisi tablada trapez şeklinde olan yapı cephesi dikdörtgen oluncaya kadar agrandisörün başını düşeyden çevirmektir. Bu noktada görüntünün orta noktası netlendiği halde üstü ve altı netsiz olacaktır. İkinci kontrol ise, netsiz olan her iki kenarın da orta nokta gibi net olmasını sağlayacak şekilde objektif levhasını eğmektir. Böylece film düzlemi, objektif düzlemi ve fotoğraf kağıdı düzlemi aynı ara kesitte birleşirler.
Sonuçta hem perspektif düzeltilmiş olur, hem de görüntünün tümüne eşit netlik sağlanmış olur.Burda dikkat edilmesi gereken önemli bir konu vardır. Bu da agrandisör tablasındaki (A) ve (B) noktalarına düşen pozlandırma şiddetinin birbirinden farklı olmasıdır. Dolayısıyla, fotoğrafçı (B) bölgesine (A) bölgesinden daha fazla poz vermek zorundadır. Fotoğrafçı bu ekstra poz süresini, bir poz kesiti ile bulmak ve uygulamak zorundadır. Böylece iki bölge arasındaki pozlandırma farkı ortadan kalkar. Bu ekstra pozlandırmayı yaparken siyah bir maske kullanarak geçişleri degrade olacak şekilde yapmak, fotoğrafın doğallığını sağlayacaktır. Bir diğer önemli konu ise, yapıdaki boyut değişikliğidir. Perspektifi düzeltilmiş baskıdaki yapının boyu, her zaman için aynı yapının normal basılmış halinden daha yüksek çıkacaktır.

Fotoğraf ve metinlerin tamamı Prof.Özer KANBUROĞLU’na aittir.(A’dan Z’ye Fotoğraf Kitabı) Kendisinin izni ile yayınlanmıştır.

1 thought on “Siyah Beyaz Fotoğrafçılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir